Jenis Keputusan Ketua MA
    Nomor 13/KMA/SK/I/2022
    Tahun 2022
    Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia
    Klasifikasi Peraturan Lain-lain