Putusan MAHKAMAH AGUNG
Kealfaan mengakibatkan kematianluka