Nomor Rumusan Kamar AGAMA/14/SEMA 7 2012
  Tahun
  Nomor Sema SEMA Nomor 7 TAHUN 2012
  Klasifikasi Rumusan Kamar Agama Pengesahan Anak Pengesahan Anak Dalam Perkawinan Siri
  Rumusan

  Apakah Anak yang lahirdalam perkawinan siri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke PengadilanAgama?

  Jawab:

  Pada prinsipnya dapatmengajukan Perkara ke Pengadilan Agama. Permohonan pengesahan anak dapatdikabulkan apabila nikah siri orang Tuanya telah diisbatkan berdasarkanpenetapan Pengadilan Agama.

  Keyword pengesahan anak; perkawinan siri; anak lahir dalam pernikahan siri

 • File dokumen tidak ada
 • Rumusan Kamar Terkait Tidak Ada
1684
0