Putusan DILMILTI I MEDAN
Kealfaan mengakibatkan kematianluka